NATTE EN MOEILIJK
te bewerken percelen?

Laat uw perceel GRATIS ophogen.
En vraag nu uw PREMIE aan!

contacteer ons

Gratis levering en verwerking

De aanvulgrond wordt gratis geleverd en verwerkt over heel Vlaanderen.

Grondophoging zorgt voor de nodige vergunningen.

U hoeft enkel een aanvraag in te dienen, hierna wordt alles opgevolgd van opmeting tot levering en dit kostenloos!

ontvang uw premie

Vanaf een levering van 750 m³, ontvangt u een mooie premie.

Afhankelijk van de grootte van de aanvulling, het perceel en de regio biedt Grondophoging.be u als aanvrager van aanvulgrond een gepaste premie aan.

Vul nu het formulier in!

onafhankelijke partner

Als onafhankelijke partner zijn wij zelf geen aannemer, maar staan we in contact met verschillende leveranciers van aanvulgronden.

Daardoor bieden wij controle op de aan te voeren gronden zodat deze binnen de geldende VLAREBO-wetgeving vallen. Zo staan we dus garant voor een kwalitatieve gewaarborgde ophoging.

Vraag nu uw premie aan!

contactgegevens

oppervlakte of volume

leveringsadres

Hoe gaan we te werk?

Stap 1. Aanvraag komt binnen

Stap 2. Situatie ter plaatse inschatten

Stap 3. Berekening premie + aanstellen landmeter

Stap 4. Opmeten perceel & indienen ontwerp bij omgevingsloket

Stap 5. Na goedkeuring vergunning uitbetalen premie + aanstellen geschikte leverancier aanvulgrond.

Stap 6. Na onderling overleg uitvoeren werkzaamheden

Bij de levering wordt de huidige teelaarde opzijgeschoven, waarna het terrein geprofileerd wordt met aanvulgrond. Tenslotte wordt de teelaarde terug over het terrein verwerkt, zodat er geen vruchtbare grond verloren gaat.

Wij fungeren op heden als tussenpersoon om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dit zorgt er dan ook voor dat we dit kosteloos op ons kunnen nemen. Bij verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren!


Waarvoor kan u bij ons terecht?

Grondophoging.be is steeds op zoek naar beschikbare gronden om kwaliteitsvolle landbouwgrond af te zetten, maar ook om aanvulgrond op te halen die voldoet aan de bodemwetgeving.

Contacteer ons vandaag nog voor meer info.